!
ENG
Andmebaasi kasutamise kokkuvõte 2009. a kohta

LOODUSVAATLUSTE ANDMEBAASI KASUTAMINE 2009. AASTAL

Kasutajad sisestasid 2009.a. jooksul andmebaasi 1850 vaatlust. Alloleval joonisel on näha, millistes piirkondades on vaatlejad eriti usinad olnud (rohelised ja kollased ruudud).

Liigirühmade lõikes jagunesid 2009. aastal kasutajate poolt loodusvaatluste andmebaasi sisestatud vaatlused järgmiselt (esitatud on liigirühmade TOP 10):
1) linnud - 819 vaatlust,
2) imetajad - 300 vaatlust,
3) soontaimed - 237 vaatlust,
4) putukad (v.a liblikad) - 214 vaatlust,
5) liblikad - 110 vaatlust,
6) roomajad - 43 vaatlust,
7) kahepaiksed - 30 vaatlust,
8) limused - 28 vaatlust,
9) kalad - 13 vaatlust.
10) seened - 12 vaatlust.

Liikidest vaadeldi kõige rohkem: metskitse (Capreolus capreolus) 74 korral, järgnesid rebane (Vulpes vulpes) 52 korral, valge-toonekurg (Ciconia ciconia) 45 korral, sookurg (Grus grus) ja orav (Sciurus vulgaris) 33 korral ning Suur-kirjurähn (Dendrocopus major) 25 korral.

Kaitsealuste liikide vaatlusi sisestati 2009. aastal 476 korral, neist on kinnitatud 454: 23 I kaitsekategooria liigi vaatlust, 57 II kaitsekategooria liigi vaatlust ja 374 III kaitsekategooria liigi vaatlust. Võrreldes 2008. aastaga on kaitsealuste liikide vaatluste arv õige veidi suurenenud.

2009. a jooksul sisestas enda loodusvaatlusi loodusvaatluste andmebaasi 180 inimest, kellest 110 isikut sisestas kolm või enam vaatlust. Viimastest omakorda 64 isikut sisestas rohkem kui 10 vaatlust. Võrreldes 2008. aastaga on vaatluste sisestajate arv suurenenud 2,5 korda.

Maakondade lõikes: Kui 2008. aastal sai kuue maakonna kohta öelda, et nende territooriumil tehti rohkem kui 100 vaatlust, siis 2009. aastal on selles nimekirjas kaheksa maakonda: Harjumaa (444), Pärnumaa (207), Tartumaa(159), Lääne-Virumaa (149), Ida-Virumaa (123), Valgamaa (105), Läänemaa (103), Saaremaa (102).

Kuude lõikes sisestati enim vaatlusi loomulikult kevadel kui loodus ärkab. 2009.a. olid vaatlejad kõige aktiivsemad aprillis (418 vaatlust) ja mais (517 vaatlust). Kõige vähem vaatlusi sisestati veebruaris (5). (vt järgnevat joonist).