!
ENG
Andmebaasi kasutamise kokkuvõte 2018. a kohta

LOODUSVAATLUSTE ANDMEBAASI KASUTAMINE 2018. AASTAL

Kasutajad sisestasid 2018.a jooksul andmebaasi 17 685 vaatlust. Lisaks sisestati veel üle 5000 spetsiaalselt LVA-sse kandmiseks tellitud liblikavaatluse. See on LVA ajaloo ülivõimsalt parim tulemus. Järgnev statistika on 17 685 vaatluse kohta, ehk nende kohta, mis sisestati vabatahtlikkuse alusel.

Liigirühmade lõikes jagunesid 2018. aastal kasutajate poolt loodusvaatluste andmebaasi sisestatud vaatlused järgmiselt (esitatud on liigirühmade TOP 10):
1) imetajad - 4522 vaatlust,
2) soontaimed - 4075 vaatlust,
3) linnud - 2776 vaatlust,
4) kiilid - 2025 vaatlust,
5) liblikad - 1677 vaatlust,
6) limused - 773 vaatlust,
7) seened - 670 vaatlust
8) muud putukad, v.a liblikad ja kiilid - 493 vaatlust,
9) samblad - 162 vaatlust,
10) roomajad - 149 vaatlust.

Liikidest sisestati 2018. aastal kõige rohkem: põhja-nahkhiirt (Eptesicus nilssonii) - 1138 vaatlust, veelendlast (Myotis daubentonii) - 630 vaatlust, pargi-nahkhiirt (Pipistrellus nathusii) - 472 vaatlust, rebast (Vulpes vulpes) - 321 vaatlust, metskitse (Capreolus capreolus) - 302 vaatlust, põtra (Alces alces) - 288 vaatlust, tiigilendlast (Myotis dasycneme) - 165 vaatlust, seenliidrikku (Enallagma cyathigerum ) - 159 vaatlust, paksukojalist jõekarpi (Unio crassus ) - 156 vaatlus ja suurvidevlast (Nyctalus noctula) - 136 vaatlust.
Kokkuvõtvalt: Edetabeli tipu moodustavad enamasti liigid, kelle kohta sisestati LVA-sse seire või leviku täpsustamise andmekogumise käigus saadud vaatlusandmed.
Kokku sisestati 2018. aastal vaatlusi 1986 liigi kohta.

Kaitsealuste liikide vaatlusi sisestati 2018. aastal 5792 korral: 139 I kaitsekategooria liigi vaatlust, 3529 II kaitsekategooria liigi vaatlust ja 2124 III kaitsekategooria liigi vaatlust.

2018. a jooksul sisestas loodusvaatlusi Loodusvaatluste andmebaasi 397 isikut, kellest 256 isikut sisestas kolm või enam vaatlust. Viimastest omakorda 170 isikut sisestas rohkem kui 10 vaatlust ja neist omakorda 40 isikut sisestas rohkem kui 100. Üks isik sisestasid aasta jooksul koguni üle 1000 vaatluse.

Maakondade lõikes: 2018. aastal sisestati kõige rohkem sisestati vaatlusi Harjumaal (3505). Sisestuste arvult järgnesid Pärnumaa (2079) ja Tartumaa (1459). Üle tuhande vaatluse tehti veel Viljandimaal (1233), Raplamaal (1141), Võrumaal (1095) ja Saaremaal (1094).

2018. aastal sisestati ülekaalukalt kõige rohkem vaatlusi juulis. Juulis sisestati 4505 vaatlust ehk 25% kõigist vaatlustest.