!
ENG
Andmebaasi kasutamise kokkuvõte 2019. a kohta

LOODUSVAATLUSTE ANDMEBAASI KASUTAMINE 2019. AASTAL

Kasutajad sisestasid 2019.a jooksul andmebaasi 9028 vaatlust. Vaatlusi tehti üle kogu Eesti. Lisaks kanti andmebaasi üle 60 000 varasematel aastatel imetajate seires tehtud vaatluse. Järgnev statistika on 9028 vaatluse kohta.

Liigirühmade lõikes jagunesid 2019. aastal kasutajate poolt loodusvaatluste andmebaasi sisestatud vaatlused järgmiselt (esitatud on liigirühmade TOP 10):
1) linnud - 3166 vaatlust,
2) soontaimed - 2153 vaatlust,
3) imetajad - 1848 vaatlust,
4) kahepaiksed - 680 vaatlust,
5) liblikad - 575 vaatlust,
6) muud putukad, v.a liblikad - 165 vaatlust,
7) seened - 128 vaatlust
8) roomajad - 104 vaatlust,
9) kalad - 55 vaatlust,
10) limused - 51 vaatlust.

Liikidest sisestati 2019. aastal kõige rohkem: metsist (Tetrao urogallus) - 650 vaatlust, rabakonna (Rana arvalis) - 283 vaatlust, laanepüüd (Tetrastes bonasia) - 235 vaatlust, hoburästast (Turdus viscivorus) - 231 vaatlust, metskitse (Capreolus capreolus) - 222 vaatlust, mutti (Talpa europaea) - 197 vaatlust, rohukonna (Rana temporaria) - 171 vaatlust, tetre (Tetrao tetrix) - 154 vaatlust, musträhni (Dryocopus martius) - 140 vaatlus ja sookurge (Grus grus) - 138 vaatlust. Enim vaadeldud liikide pingereas on mitmed liigid (nt metsis) nii kõrgel kohal nende seires tehtud vaatluste tõttu.
Kokku sisestati 2019. aastal vaatlusi 1153 liigi kohta.

Kaitsealuste liikide vaatlusi sisestati 2019. aastal 4271 korral: 144 I kaitsekategooria liigi vaatlust, 1175 II kaitsekategooria liigi vaatlust ja 2952 III kaitsekategooria liigi vaatlust.

2019. a jooksul sisestas loodusvaatlusi Loodusvaatluste andmebaasi 311 isikut, kellest 198 isikut sisestas kolm või enam vaatlust. Viimastest omakorda 75 isikut sisestas rohkem kui 10 vaatlust ja neist omakorda 18 isikut sisestas rohkem kui 100. Üks isik sisestasid aasta jooksul üle 1000 vaatluse.

Maakondade lõikes: 2019. aastal sisestati kõige rohkem sisestati vaatlusi Tartumaal (1437). Sisestuste arvult järgnesid Harjumaa (1422) ja Pärnumaa (939).

2019. aastal sisestati ülekaalukalt kõige rohkem vaatlusi veebruaris. Siis sisestati 2108 vaatlust. Maikuu järgneb 1455 vaatlusega. Veebruarikuud seletab ühe kasutaja väga suur aktiivsus eelmise aasta veebruaris.