!
ENG
Andmebaasi kasutamise kokkuvõte 2012. a kohta

LOODUSVAATLUSTE ANDMEBAASI KASUTAMINE 2012. AASTAL

Kasutajad sisestasid 2012.a. jooksul andmebaasi 1983 vaatlust. Alloleval joonisel on näha, millistes piirkondades vaatlusi tehti.

Liigirühmade lõikes jagunesid 2012. aastal kasutajate poolt loodusvaatluste andmebaasi sisestatud vaatlused järgmiselt (esitatud on liigirühmade TOP 10):
1) linnud - 852 vaatlust,
2) soontaimed - 469 vaatlust,
3) imetajad - 180 vaatlust,
4) kahepaiksed - 122 vaatlust,
5) roomajad - 97 vaatlust,
6) putukad (v.a liblikad) - 59 vaatlust,
7) liblikad - 56 vaatlust
8) samblad - 47 vaatlust,
9) seened - 36 vaatlust,
10) samblikud - 25 vaatlust.

Liikidest vaadeldi kõige rohkem valge-toonekurge (Ciconia ciconia) 137 korral, järgnesid rohukonn (Rana temporaria) 36, metskits (Capreolus capreolus) 34, kahelehine käokeel (Platanthera bifolia) 27, harilik kärnkonn (Bufo bufo) 26, nastik (Natrix natrix) 22 ning sookurg (Grus grus) ja kivisisalik (Lacerta agilis) 21 vaatlusega. Kokku vaadeldi aasta jooksul 699 erinevat liiki.

Kaitsealuste liikide vaatlusi sisestati 2012. aastal 750 korral: 21 I kaitsekategooria liigi vaatlust, 96 II kaitsekategooria liigi vaatlust ja 633 III kaitsekategooria liigi vaatlust. Seega moodustasid kaitsealuste liikide vaatlused kõigist vaatlustest lausa 38%.

2012. a jooksul sisestas loodusvaatlusi Loodusvaatluste andmebaasi 136 inimest, kellest 56 isikut sisestas kolm või enam vaatlust. Viimastest omakorda 24 isikut sisestas rohkem kui 10 vaatlust ja neist omakorda 3 isikut sisestas rohkem kui 100. Võrreldes 2011. aastaga vaatluste sisestajate arv suurenes.

Maakondade lõikes: 2012. aastal sisestati rohkem kui 100 vaatlust viies maakonnas. Kõige rohkem sisestati vaatlusi Harjumaal (700). Sisestuste arvult järgnesid Võrumaa (405), Raplamaa (181), Pärnumaa (129), Järvamaa (107) ja Lääne-Virumaa (90).

-

2012. aastal olid vaatlejad kõige aktiivsemad kevad- ja suvekuudel. Mais sisestati 583 vaatlust, juulis 375 vaatlust ja aprillis 264 vaatlust. Eriti selgelt eristusid 2012. aastal aktiivsed vaatluskuud aprillist augustini.

2012. aastal kogunes kahepaiksete ja roomajate võistluse raames loodusvaatluste andmebaasi üle 200 vaatluse. Võistluse raames kogutud info kaardil kajastatuna on järgmine: