!
ENG
Andmebaasi kasutamise kokkuvõte 2017. a kohta

LOODUSVAATLUSTE ANDMEBAASI KASUTAMINE 2017. AASTAL

Kasutajad sisestasid 2017.a jooksul andmebaasi 9159 vaatlust. See on LVA ajaloo teine tulemus, jäädes alla ainult 2016. aastale. Neist 9159 vaatlusest sisestati nutirakenduse kaudu veidi üle 3500 vaatluse. Alloleval joonisel on näha, millistes piirkondades vaatlusi tehti.

Liigirühmade lõikes jagunesid 2017. aastal kasutajate poolt loodusvaatluste andmebaasi sisestatud vaatlused järgmiselt (esitatud on liigirühmade TOP 10):
1) soontaimed - 4324 vaatlust,
2) linnud - 1931 vaatlust,
3) imetajad - 1087 vaatlust,
4) liblikad - 610 vaatlust,
5) kiilid - 457 vaatlust,
6) seened - 187 vaatlust,
7) limused - 177 vaatlust
8) samblikud - 102 vaatlust,
9) roomajad - 99 vaatlust,
10) samblad ja kahepaiksed - 55 vaatlust.

Liikidest sisestati 2017. aastal rohkem: metskitse (Capreolus capreolus) - 240 vaatlust, kobrast (Castor fiber) - 107 vaatlust, vööthuul-sõrmkäppa (Dactylorhiza fuchsii) - 101 vaatlust, mutti (Talpa europaea) - 86 vaatlust, suur-käopõllu (Listera ovata) - 86 vaatlust, rebast (Vulpes vulpes) - 83 vaatlust, admirali (Vanessa atalanta) - 75 vaatlust, kahelehist käokeelt (Platanthera bifolia) - 71 vaatlust, balti sõrmkäppa (Dactylorhiza baltica) - 69 vaatlus ja halljänest (Lepus europaeus) - 66 vaatlust.
Kokku sisestati 2017. aastal vaatlusi 1335 liigi kohta.

Kaitsealuste liikide vaatlusi sisestati 2017. aastal 2011 korral: 52 I kaitsekategooria liigi vaatlust, 456 II kaitsekategooria liigi vaatlust ja 1503 III kaitsekategooria liigi vaatlust.

2017. a jooksul sisestas loodusvaatlusi Loodusvaatluste andmebaasi 261 isikut, kellest 139 isikut sisestas kolm või enam vaatlust. Viimastest omakorda 68 isikut sisestas rohkem kui 10 vaatlust ja neist omakorda 15 isikut sisestas rohkem kui 100. Kaks isikut sisestasid aasta jooksul koguni üle 1000 vaatluse.

Maakondade lõikes: 2017. aastal sisestati kõige rohkem sisestati vaatlusi Harjumaal (1884). Sisestuste arvult järgnesid Tartumaa (1060) ja Saaremaa (772). Maakondade statistika tehtud haldusreformi järgsete maakonnapiiride järgi. Seega nt aasta algul Lõuna-Läänemaal tehtud vaatlus kajastub statistikas Pärnumaa all, sest Lõuna-Läänemaa liideti Pärnumaaga.

2017. aastal sisestati rohkem vaatlusi suvekuudel - juunis ja juulis. Juulis sisestati 2035 vaatlust ja juunis 1895 vaatlust.