!
ENG
Andmebaasi kasutamise kokkuvõte 2015. a kohta

LOODUSVAATLUSTE ANDMEBAASI KASUTAMINE 2015. AASTAL

Kasutajad sisestasid 2015.a jooksul andmebaasi 8190 vaatlust. See oli taaskord LVA ajaloo rekordaasta. Alloleval joonisel on näha, millistes piirkondades vaatlusi tehti.

Liigirühmade lõikes jagunesid 2015. aastal kasutajate poolt loodusvaatluste andmebaasi sisestatud vaatlused järgmiselt (esitatud on liigirühmade TOP 10):
1) linnud - 2630 vaatlust,
2) liblikad - 2008 vaatlust,
3) soontaimed - 1433 vaatlust,
4) imetajad - 839 vaatlust,
5) samblikud - 398 vaatlust,
6) seened - 269 vaatlust,
7) teised putukad (v.a liblikad ja kiilid) - 196 vaatlust
8) kahepaiksed - 127 vaatlust,
9) kiilid - 123 vaatlust,
10) roomajad - 60 vaatlust.

Liikidest sisestati 2015. aastal rohkem: rukkirääku (Crex crex) - 516 vaatlust, põhja-nahkhiirt (Eptesicus nilssonii) - 222 vaatlust, suur-kirjurähni (Dendrocopos major) - 215 vaatlust, öösorri (Caprimulgus europaeus) - 122 vaatlust, vihitajat (Actitis hypoleucos) - 99 vaatlust, punaselg-õgijat (Lanius collurio) - 91 vaatlust, sinikael-parti (Anas platyrhynchos) - 86 vaatlust ja metskitse (Capreolus capreolus) - 86 vaatlust ning musträhni (Dryocopus martius) - 80 vaatlust. Kokku sisestati aasta jooksul vaatlusi 1411 liigi kohta.

Kaitsealuste liikide vaatlusi sisestati 2015. aastal 3167 korral: 50 I kaitsekategooria liigi vaatlust, 1017 II kaitsekategooria liigi vaatlust ja 2100 III kaitsekategooria liigi vaatlust.

2015. a jooksul sisestas loodusvaatlusi Loodusvaatluste andmebaasi 189 isikut, kellest 92 isikut sisestas kolm või enam vaatlust. Viimastest omakorda 51 isikut sisestas rohkem kui 10 vaatlust ja neist omakorda 14 isikut sisestas rohkem kui 100. Kaks isikut sisestas aasta jooksul koguni üle 1000 vaatluse.

Maakondade lõikes: 2015. aastal sisestati rohkem kui 100 vaatlust 13 maakonnas. Kõige rohkem sisestati vaatlusi Harjumaal (2256). Sisestuste arvult järgnesid Lääne-Virumaa (1237), Valgamaa (756), Saaremaa (743) ja Jõgevamaa (523)

2015. aastal sisestati rohkem vaatlus veebruaris ja märtsis. Veebruaris sisestati 2326 vaatlust ja märtsis 1448 vaatlust. Jaanuaris, oktoobris ning kevad- ja suvekuudel sisestati vaatlusi suhteliselt võrdselt (440-660 vaatlust kuus). Septembris, novembris ja detsembris oli vaatluste arv väiksem.