!
ENG
Andmebaasi kasutamise kokkuvõte 2008. a kohta

LOODUSVAATLUSTE ANDMEBAASI KASUTAMINE 2008. AASTAL

Kasutajad sisestasid 2008. aastal loodusvaatluste andmebaasi kokku 2245 vaatlust. Neist 1860 oli sooritatud 2008. aastal ja 385 varasematel aastatel. Järgnev kaart näitab 2008. a sisestatud vaatluste jagunemist üle Eesti.

Liigirühmade lõikes jagunesid 2008. aastal kasutajate poolt loodusvaatluste andmebaasi sisestatud vaatlused järgmiselt (esitatud on liigirühmade TOP 10):

1) linnud - 903 vaatlust,
2) imetajad - 454 vaatlust,
3) liblikad - 380 vaatlust,
4) soontaimed - 226 vaatlust,
5) putukad (v.a liblikad) - 126 vaatlust,
6) limused - 27 vaatlust,
7) roomajad - 23 vaatlust,
8) kahepaiksed - 22 vaatlust,
9) seened - 13 vaatlust,
10) kalad - 12 vaatlust.

Kaitsealuste liikide vaatlusi sisestati 2008. aastal 452 korral, neist 21 olid I kaitsekategooria liigi, 61 II kaitsekategooria liigi ja 370 III kaitsekategooria liigi vaatlused.

2008. a jooksul sisestas enda loodusvaatlusi loodusvaatluste andmebaasi 71 inimest, kellest 44 isikut sisestas kolm või enam vaatlust. Viimastest omakorda 23 isikut sisestas rohkem kui 10 vaatlust.

Maakondade lõikes sisestati andmebaasi rohkem kui sada vaatlust kuuest maakonnast: Harjumaalt (645), Põlvamaalt (368), Raplamaalt (342), Läänemaalt (164), Pärnumaalt (127) ja Järvamaalt (116). Kaheksast maakonnast sisestati rohkem kui 10, kuid vähem kui 100 vaatlust. Hiiumaalt ei sisestatud 2008. a jooksul andmebaasi ühtegi vaatlust.

Kuude lõikes sisestati enim vaatlusi loomulikult kevad- ja suvekuudel. Enim sisestusi tehti mais (469), järgnesid aprill (460), märts (390), juuli (272) ja juuni (221) (vt järgnevat joonist).