!
ENG
Andmebaasi kasutamise kokkuvõte 2014. a kohta

LOODUSVAATLUSTE ANDMEBAASI KASUTAMINE 2014. AASTAL

Kasutajad sisestasid 2014.a jooksul andmebaasi 7301 vaatlust. See oli taaskord LVA ajaloo rekordaasta. Alloleval joonisel on näha, millistes piirkondades vaatlusi tehti.

Liigirühmade lõikes jagunesid 2014. aastal kasutajate poolt loodusvaatluste andmebaasi sisestatud vaatlused järgmiselt (esitatud on liigirühmade TOP 10):
1) liblikad - 3223 vaatlust,
2) linnud - 1855 vaatlust,
3) soontaimed - 1102 vaatlust,
4) imetajad - 412 vaatlust,
5) kiilid - 167 vaatlust,
6) roomajad - 141 vaatlust,
7) seened - 111 vaatlust
8) limused - 99 vaatlust,
9) kahepaiksed - 79 vaatlust,
10) teised putukad (v.a liblikad ja kiilid) - 43 vaatlust.

Liikidest sisestati 2014. aastal rohkem: valge-toonekurge (Ciconia ciconia) - 380 vaatlust, metsist (Tetrao urogallus) - 106 vaatlust, laanepüüd (Bonasa bonasia) - 76 vaatlust, metskitse (Capreolus capreolus) - 75 vaatlust, sookurge (Grus grus) - 73 vaatlust, hall käppa (Orchis militaris) - 65 vaatlust, hoburästast (Turdus viscivorus) - 60 vaatlust, tetre (Tetrao tetrix) - 57 vaatlust ja päevapaabusilma (Inachis io) - 56 vaatlust. Kokku sisestati aasta jooksul vaatlusi 1594 liigi kohta.

Kaitsealuste liikide vaatlusi sisestati 2014. aastal 1848 korral: 60 I kaitsekategooria liigi vaatlust, 265 II kaitsekategooria liigi vaatlust ja 1523 III kaitsekategooria liigi vaatlust.

2014. a jooksul sisestas loodusvaatlusi Loodusvaatluste andmebaasi 159 isikut, kellest 97 isikut sisestas kolm või enam vaatlust. Viimastest omakorda 58 isikut sisestas rohkem kui 10 vaatlust ja neist omakorda 12 isikut sisestas rohkem kui 100. Võrreldes 2013. aastaga oli sisestajate arv suurenenud.

Maakondade lõikes: 2014. aastal sisestati rohkem kui 100 vaatlust 14 maakonnas. Kõige rohkem sisestati vaatlusi Harjumaal (2328). Sisestuste arvult järgnesid Pärnumaa (904), Saaremaa (589), Põlvamaa (582), Raplamaa (392) ja Valgamaa (362).

2014. aastal olid vaatlejad ja sisestajad kõige aktiivsemad kevadel ja suvel, mil toimus tänavune vaatluskampaania. Aprillis sisestati 1815 vaatlust, jaanuaris 1323 vaatlust, juunis 824 vaatlust, augustis 663 vaatlust, juulis 627 vaatlus ja mais 609 vaatlust. Vaatluskampaania raames laekus andmebaasi 716 vaatlust. Aprillist augustini toimus ka Keskkonnaagentuuri töötajate seas vaatlusvõistlus, mis tõi andmebaasi 1754 vaatlust.