!
ENG
Kasutustingimused

Loodusvaatluste andmebaasi (LVA) kasutamistingimused

1. Loodusvaatluste andmebaas (LVA) on avatud andmekogu, kuhu saab interneti kaudu sisestada liigipõhiseid (loomad, taimed jne) vaatluseid Eestis.

2. LVA-sse sisestatud andmed on kõigile kasutatavad ulatuses, mida võimaldavad andmebaasi avalikud internetirakendused ja mis ei ole piiratud käesolevate tingimustega. Vaatleja kohta on avalikult nähtav ainult nimi. Nende andmete kasutamisel tuleb viidata Loodusvaatluste andmebaasile.

3. Andmeid, mida ei ole võimalik avalikest rakendustest kätte saada, saab pärida ja väljastatakse igakordsel kokkuleppel Keskkonnaagentuuri, Eesti Looduseuurijate Seltsi, Tartu Ülikooli või Eesti Lepidopteroloogide Seltsiga. Nende andmete kasutamisel tuleb viidata Loodusvaatluste andmebaasile. Vaatlejate kontoandmeid kirjeldatud viisil pärides ei väljastata.

4. Iga kasutaja saab teha internetilehel ise ja selleks luba küsimata väljavõtte enda poolt sisestatud vaatlusandmetest. Samadel tingimustel saab ta teha väljavõtte teiste poolt sisestatud vaatlusandmest, mille juures on ta määratud kaasvaatlejaks või huvitatud osapooleks. Huvitatud osapoolte määramine on andmebaasi administraatorite pädevuses.

5. LVA-sse sisestatud kaitsealuste liikide ja võõrliikide vaatlusandmeid kasutab Keskkonnaamet riikliku keskkonnaregistri täiendamise eesmärgil.

6. LVA-sse fotode lisamisel saab kasutaja määrata, kas ta lubab fotot andmebaasi veebilehel avalikustada või mitte. Kasutaja poolt vaatluse juurde lisatud fotod, mille avalikustamise kasutaja keelab, jäävad andmebaasi ja neid näevad ainult administraatorid. Võõraste (st mitte enda tehtud) fotode ülespanek on lubatud vaid autori loal.

7. LVA-sse lisatud fotode igasugune kasutamine (sh LVA administraatorite poolt) ilma autori nõusolekuta on keelatud.

8. Andmete sisestamine LVA-sse ei too nende omanikule (sisestajale, vaatlejale, kaasvaatlejale) kaasa mingeid piiranguid neid andmeid isiklikul äranägemisel mujal seadustega lubatud piires kasutada.

9. LVA-sse sisestatud infot, mis on avalikes rakendustes kõigile kättesaadav (keda, kus ja millal vaadeldi), kasutatakse üldistes liikide leviku analüüsides (UTM ruudustikuga kaardid, kokkuvõtvad statistikad).

10. LVA-sse sisestatud vaatlusandmeid edastatakse koos vaatleja nimega (eesnimi ja perenimi) rahvusvahelistesse andmebaasidesse (GBIF) ja Tartu Ülikooli andmebaasi PlutoF (https://plutof.ut.ee/#/login). Vaatlusandmete edastamise eesmärgiks on kogu Eesti teadaoleva liikide leviku kokku kuvamine.

11. LVA kasutajakonto e-maili saavad kasutada andmebaasi administraatorid, vaatluste ülevaatajad ja Keskkonnaamet riikliku keskkonnaregistri täiendamise eesmärgil.