!
ENG
Kingi Eestile 100 loodusvaatlust

Keskkonnaagentuur ja Eesti Looduseuurijate Selts kutsuvad Eesti elanikke tähistama Vabariigi 100 juubelit looduses viibimisega ja seal aset leidnud kohtumiste registreerimisega. Nii aitame kaasa Eestis elavate liikide leviku kaardistamisele ja suurendame enda teadlikust meie kõrval elavatest loomadest, taimedest ja seentest.

Eesmärk on kinkida iga osaleja poolt Eestile 100 erineva liigi vaatlust. Selleks tuleb teha 10. aprillist 15. septembrini 2018 looduses vabalt elavate liikide vaatlusi ja registreerida need samas ajavahemikus Loodusvaatluste andmebaasis (http://lva.eelis.ee). Registreerimiseks saab kasutada andmebaasi veebilehte või spetsiaalset nutirakendust.

Osaleda on võimalik nii üksikisikuna kui ka grupina (grupi suurus 5-30 liiget). Viimasel juhul tuleb saada 100 liigi vaatlust kokku grupi peale. Üksikisikuna osalemiseks tuleb alustada pärast 10. aprilli vaatluste sisestamisega loodusvaatluste andmebaasi. Grupina osaledes tuleb lisaks vaatluste registreerimisele registreerida ka grupp. Grupi registreerimiseks kirjutada kuni 10. maini 2018 e-kiri aadressile reigo.roasto@envir.ee. Vaatlusi tohib kirja panema hakata aga samuti 10. aprillist alates. Reigole saadetavas e-kirjas peab olema soov grupina osalemiseks ja grupiliikmete nimed. Grupiliige ei saa osaleda samal ajal individuaalselt. Kokkuvõtte väljastab grupile Loodusvaatluste andmebaasi administraator Reigo Roasto. Temalt saab küsida ka vaheseisu (väljastatakse üks vaheseis grupi kohta).

Iga liigi vaatlus annab osalejale 1 punkti, v.a 2018. aasta liigid, rahvusliigid ning I ja II kaitsekategooria liigid. Need annavad 2 punkti. Kokku tuleb vaatlusperioodi jooksul, st 10. aprillist 15. septembrini koguda 100 punkti. Nii osaled sügisel toimuval tunnustamisel.

Punktiarvestus käib vaatleja, mitte andmebaasi sisestaja põhiselt, st kui üks vaatleja sisestab vaatluse ja märgib juurde kõik kaasvaatlejad, siis punkti saavad kirja kõik, kes on märgitud vaatlejateks. Nii väldime võistlemise pärast tehtavaid topeltsisestusi.

Kaks punkti andvad liigid ja nende vaatlemist abistav info:
2018. aasta lind - metsis
2018. aasta loom - ilves
2018. aasta orhidee - kaunis kuldking
2018. aasta puu - laukapuu
2018. aasta seen - tuletael
2018. aasta sammal - harilik laanik
rahvusliblikas ja 2018. aasta liblikas - pääsusaba
rahvuslind - suitsupääsuke
rahvuslill - rukkilill
rahvuskala - räim
rahvusloom - hunt
I ja II kaitsekategooria liigid koos kirjeldustega

Kõigi 100 punkti kogunud vaatlejate vahel loositakse sügisel, pärast vaatlusperioodi lõppu välja järgmised auhinnad:
Individuaalarvestus:
1) Loodusajakirjade kolmese paketi tellimus 2019. aastaks + käekell;
2) Loodusajakirjade kolmese paketi tellimus 2019. aastaks + loodusvaatleja käpikud;
3) National Geographic Eesti tellimus 2019. aastaks + loodusvaatleja päikeseprillid.

Grupiarvestus:
Kõigi 100 punkti kogunud gruppide vahel loositakse sügisel, pärast vaatlusperioodi lõppu välja bussi kasutamine ühepäevaseks ekskursiooniks looduskaunitesse kohtadesse Eesti piires (Kampaania korraldajad katavad bussirendi koos bussijuhiga kulu. Sihtkoha ja marsruudi osas on võitjatel vabad käed otsustamiseks).

Liikide vaatlemise kõrval taotleme looduses liikumise edendamist ja seeläbi ka tervislikku eluviisi. Loodusvaatluste tegemine sobib õuesõppesse ja terviseradadele. Näiteks sobib loodusvaatluste tegemist igati hästi ka südamekuusse (vt vaata südamekuu infot) ja terviseradadele (vt https://terviserajad.ee/).

Sündmuse õnnestumisse panustavad ka Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Tervise Arengu Instituut ja Terviserajad.