!
ENG
Andmebaasi kasutamise kokkuvõte 2011. a kohta

LOODUSVAATLUSTE ANDMEBAASI KASUTAMINE 2011. AASTAL

Kasutajad sisestasid 2011.a. jooksul andmebaasi 505 vaatlust, mis on viimaste aastate tagasihoidlikum tulemus. Alloleval joonisel on näha, millistes piirkondades vaatlusi tehti.

Liigirühmade lõikes jagunesid 2011. aastal kasutajate poolt loodusvaatluste andmebaasi sisestatud vaatlused järgmiselt (esitatud on liigirühmade TOP 9):
1) linnud - 147 vaatlust,
2) soontaimed - 134 vaatlust,
3) imetajad - 88 vaatlust,
4) liblikad - 36 vaatlust,
5) putukad (v.a liblikad) - 34 vaatlust,
6) seened - 19 vaatlust,
7) roomajad - 16 vaatlust
8) kahepaiksed - 13 vaatlust,
9) limused - 12 vaatlust,

Liikidest vaadeldi kõige rohkem: metskitse (Capreolus capreolus) 19 korral, järgnesid väikeseõieline lemmalts (Impatiens parviflora) 15, valge-toonekurge (Ciconia ciconia) 10, rebane (Vulpes vulpes) ja põder (Alces alces) 9 ning pääsusaba (Papilio machaon), Sosnowsky karuputk (Heracleum sosnowskyi) ja kuldnokk (Sturnus vulgaris) 8 vaatlusega.

Kaitsealuste liikide vaatlusi sisestati 2011. aastal 115 korral: 3 I kaitsekategooria liigi vaatlust, 10 II kaitsekategooria liigi vaatlust ja 92 III kaitsekategooria liigi vaatlust.

Võõrliikide vaatlusi sisestati 2011. aastal 76 korral.

2011. a jooksul sisestas loodusvaatlusi Loodusvaatluste andmebaasi 107 inimest, kellest 42 isikut sisestas kolm või enam vaatlust. Viimastest omakorda 17 isikut sisestas rohkem kui 10 vaatlust. Võrreldes 2010. aastaga vaatluste sisestajate arv vähenes.

Maakondade lõikes: 2011. aastal sisestati rohkem kui 100 vaatlust ainult ühes maakonnas - Harjumaal (123). Sisestuste arvult järgnesid Valgamaa (75), Tartumaa (62), Põlvamaa (38), Pärnumaa (37) ja Jõgevamaa (31).

Ka 2011. aastal olid vaatlejad kõige aktiivsemad kevadkuudel. Mais sisestati 110 vaatlust ja aprillis 70 vaatlust. Sisestuste aktiivsuselt kolmas kuu oli seekord aga august 67 vaatlusega. (vt järgnevat joonist).