!
ENG
Loodusvaatluste postkaardid

Välja on antud loodusvaatluste teostamise postkaardid. Kokku on viis erinevat postkaarti. Kolm neist on riigikeeles ja kaks Võru keeles. Postkaardid on peagi saadaval. Neid hakkab leiduma näiteks RMK looduskeskustes. Kaardile märgitud vaatluse saab hiljem kenasti Loodusvaatluste andmebaasi lisada - kaardi tagaküljel on olemas andmebaasi internetiaadress.

Loodusvaatluste postkaardid