!
ENG
Andmebaasi avalik KAARDIRAKENDUS (ajutiselt ei tööta!)

TÄHELEPANU! Loodusvaatluste andmebaasi avaliku kaardirakenduse töö on häiritud seoses Adobe Flash Palyeri toe katkemisega ning hetkel loodusvaatlusi kaardile kuvada ei ole võimalik. Probleemiga tegeletakse, kuid hetkel puudub teadmine millal töö taastub. EELIS kasutajatele on loodusvaatluste andmestik leitav EELIS desktop rakendusest (Nimekirjad - Loodusvaatluste valdkond - LVA vaatlused). Vabandame ebamugavuste pärast!
Lisainfo: Triin.Edovald@envir.ee
.

Loodusvaatluste andmebaas omab avalikku kaardirakendust, mille iga külastaja saab kaardil vaadata andmebaasi sisestatud ja lisaks ka riiklikusse keskkonnaregistrisse kantud liigi leiukohtade vaatlusi 10x10 km ruutudena (levikukaardina). Vaadata saab ka Eesti kaitstavate alade ja üksikobjektide asukohti ja looduskaitsealuste alade paiknemist, kus inimeste viibimine on aastaringselt või teatud perioodil keelatud.

Andmebaasi sisestatud ja kaardil levikuruutudena kuvatav liikide vaatluste info ei ole tervenisti riiklikult ametlik info (ainult osa andmeid, peamiselt kaitsealuste liikide kohta, on riiklikust keskkonnaregistrist). Küll on aga riiklikust keskkonnaregistrist looduskaitsealased kaardikihid. Need uuenevad iga esmaspäev. Vt ka liikumispiirangutega alade kaardikihi täpsustavat artiklit!
Liikumispiirangutega alad kaardil

Loodusvaatluste andmebaasi kaardirakendus on tehtud Regio AS poolt.