!
ENG
Liikumispiirangutega alad kaardil

Loodusvaatluste kaardirakendusel saab vaadata liikumispiirangutega alasid.

Selleks tuleb:

1) Valida vasakpoolsest menüüst "Andmebaasi avalik kaardirakendus" ja minna kaardile;

2) Valida kaardikihtide menüü;

3) Panna linnuke liikumispiirangutega alade kaardikihi ette;

4) Valida kaardilt hiirega ala ja klikata sellel;

5) Avanenud aknas valida "loe lisaks selle ala kohta";

6) Avaneb EELIS infoleht, kust saab lugeda ala kohta infot, sh liikumispiirangu ajalist ulatust.

NB! Kaardikihid, sh liikumispiirangute kiht tulevad keskkonnaregistrist ja uuenevad iga esmaspäev. Vastavalt looduskaitseseaduse § 53 sätestatule, ei kuvata kaardil püsielupaiku ja nende liikumispiiranguga alasid.