!
ENG
Andmebaasi kasutamise kokkuvõte 2016. a kohta

LOODUSVAATLUSTE ANDMEBAASI KASUTAMINE 2016. AASTAL

Kasutajad sisestasid 2016.a jooksul andmebaasi 11 037 vaatlust. See oli LVA ajaloo rekordaasta. 2015. aastal sisestati 8190, 2014. aastal 7301 ja 2013. aastal 7210 vaatlust ning varasematel aastatel veelgi vähem. Vaatluste arvu 35% suurenemise tingis 2015. aasta lõpus välja tulnud loodusvaatluste nutirakendus, mis võimaldab vaatluse andmebaasi sisestada otse looduses, vaatluskohal. Sisestatud vaatluste hulk oli 2015. aasta tulemusest justnimelt nutirakenduse kaudu sisestatud vaatluste võrra suurem. Lisaks kanti 2016. aastal hulgikaupa andmebaasi üle 5300 LepInfo liblikavaatluse. Alloleval joonisel on näha, millistes piirkondades vaatlusi tehti.

Liigirühmade lõikes jagunesid 2016. aastal kasutajate poolt loodusvaatluste andmebaasi sisestatud vaatlused (v.a LepInfo liblikavaatlused) järgmiselt (esitatud on liigirühmade TOP 10):
1) soontaimed - 3898 vaatlust,
2) linnud - 2843 vaatlust,
3) imetajad - 1680 vaatlust,
4) liblikad - 1054 vaatlust,
5) seened - 525 vaatlust,
6) kiilid - 249 vaatlust,
7) kahepaiksed - 223 vaatlust
8) muud putukad v.a liblikad ja kiilid - 214 vaatlust,
9) roomajad - 114 vaatlust,
10) samblad - 80 vaatlust.

Liikidest sisestati 2016. aastal rohkem: põhja-nahkhiirt (Eptesicus nilssonii) - 227 vaatlust, metskitse (Capreolus capreolus) - 224 vaatlust, valge-toonekurge (Ciconia ciconia) - 179 vaatlust, oravat (Sciurus vulgaris) - 147 vaatlust, lapsuliblikat (Gonepteryx rhamni) - 131 vaatlust, harilikku äiatari (Knautia arvensis) - 111 vaatlust, rebast (Vulpes vulpes) - 109 vaatlust, ahtalehist kareputke (Laserpitium prutenicum) - 108 vaatlust, harilikku siili ( Erinaceus europaeus) - 103 vaatlus ja põtra (Alces alces) - 91 vaatlust.
LepInfo liblikavaatlustest lisandus andmebaasi kõige rohkem valgetähn-pajuliblikat ( Nymphalis xanthomelas) 192 vaatlust. Järgnesid pärgvaksik (Chloroclystis v-ata) - 135 vaatlust ja neitsiöölane (Eucarta virgo) - 97 vaatlust. Kokku sisestati 2016. aastal vaatlusi 1548 liigi kohta.

Kaitsealuste liikide vaatlusi sisestati 2016. aastal 2857 korral: 184 I kaitsekategooria liigi vaatlust, 734 II kaitsekategooria liigi vaatlust ja 1939 III kaitsekategooria liigi vaatlust.

2016. a jooksul sisestas loodusvaatlusi Loodusvaatluste andmebaasi 350 isikut, kellest 160 isikut sisestas kolm või enam vaatlust. Viimastest omakorda 87 isikut sisestas rohkem kui 10 vaatlust ja neist omakorda 24 isikut sisestas rohkem kui 100. Üks isik sisestas aasta jooksul koguni üle 1000 vaatluse.

Maakondade lõikes: 2016. aastal sisestati esmakordselt LVA ajaloos rohkem kui 100 vaatlust kõigist 15 maakonnast. Kõige rohkem sisestati vaatlusi Harjumaal (2544). Sisestuste arvult järgnesid Viljandimaa (927), Pärnumaa (900), Läänemaa (848) ja Saaremaa (763)

2016. aastal sisestati rohkem vaatlusi suvekuudel - juunis ja juulis. Juunis sisestati 2355 vaatlust ja juulis 2218 vaatlust.